Gemeente Den Haag

Op basis van ons Business Proces Management platform OIS R4 hebben wij bij de gemeente Den Haag meerdere implementaties bij de verschillende diensten gedaan. Het gaat te ver om deze…

Leestijd: 2 minuten

Op basis van ons Business Proces Management platform OIS R4 hebben wij bij de gemeente Den Haag meerdere implementaties bij de verschillende diensten gedaan. Het gaat te ver om deze allemaal te beschrijven, maar hieronder volgen enkele in het oog springende projecten

SZW

Bij de dienst Sociale Zaken & Werkgelegenheid is alle klant informatie gedigitaliseerd. Via een digitale postkamer en een standaard postproces wordt een centraal klantdossier opgebouwd. Dit klantdossier is vanaf elke locatie toegankelijk voor de gebruiker. Het dossier is volledig geïntegreerd met bestaande systemen en processen waaronder Socrates, Allegro en Octopus. Het gekoppelde digitale archief voldoet aan alle gestelde eisen. Het hele proces is ingericht vanuit de gewenste dienstverlening en geoptimaliseerd met een set geautomatiseerde beslisregels. Ruim 2.000 medewerkers van de gemeente Den Haag maken hier dagelijks gebruik van.

In 2022 wordt dit systeem volledig vernieuwd met een nieuwe state-of-the-art web-gebaseerde user interface.

DSO

Bij de Dienst Stedelijke Ontwikkeling zijn alle documenten met OIS R4 gedigitaliseerd. Via een automatisch proces wordt een centraal vergunningsdossier opgebouwd. Dit dossier is vanaf elke werkplek toegankelijk. Koppelingen met bestaande systemen, zoals het bouw- en woning toezichtsysteem (BWT) zijn tegelijkertijd verricht. Het systeem heeft een optimale functionaliteit en flexibiliteit meegekregen voor het zichtbaar maken en integreren van specifieke documenten zoals bouwtekeningen. Met de ontwikkelingen rondom Zaakgericht Werken wordt er ook een koppeling gemaakt met OpenZaak, het zaaksysteem dat is ingericht volgens de standaarden van de VNG.

DBV

Voor de Dienst Bedrijfsvoering hebben we gehele proces rondom de goedkeuring en afhandeling van de bestuurlijke stukken geautomatiseerd. Dit systeem heet IRIS en is inmiddels een backbone applicatie van de gemeente Den Haag. Alle bestuurlijke stukken doorlopen het proces van advisering en goedkeuring via paraferen, van behandelaar tot aan de burgemeester en wethouders.  En we werken continue aan het uitbreiden van functionaliteit. Zo is er begin 2022 een koppeling gerealiseerd met ValidSign voor het zetten van een digitale handtekening, waarmee weer een handmatige stap is verdwenen. Nieuwe koppelingen met andere gemeentelijke systemen staan op de planning om het proces nog efficiënter te maken.

Deel dit bericht: