Digitale aanvraag & verwerking bijstandsregelingen ‘s-Hertogenbosch

Gemeente ’s-Hertogenbosch maakt serieus werk van haar streven naar een betere en efficiëntere dienstverlening door de inzet van een ICT oplossing. Begin 2019 hebben wij, in nauwe samenwerking met de…

Leestijd: 2 minuten

Gemeente ’s-Hertogenbosch maakt serieus werk van haar streven naar een betere en efficiëntere dienstverlening door de inzet van een ICT oplossing. Begin 2019 hebben wij, in nauwe samenwerking met de gemeente, de oplossing geïmplementeerd, waarbij het aanvraagproces Levensonderhoud en Bijzondere Bijstand, van aanvraag door de burger of bewindvoerder tot en met de beschikking, digitaal wordt ondersteund. OIS R4, ons business procesmanagement platform, vormt de basis voor deze oplossing. En omdat de Gemeente ’s-Hertogenbosch een drijvende kracht is achter het GBI* initiatief, sluit onze oplossing naadloos aan op het gedachtengoed en de architectuur van het GBI.

Door een uniforme uitvraag van de burger te koppelen aan verschillende bronsystemen (SUWI, DKD, BRP, DigiD, CivSam), en op deze gegevens de regels en normen toe te passen, krijgt de behandelaar een compleet overzicht van de relevante informatie én tevens een systeemadvies voor de specifieke aanvraag. Uiteindelijk kan hij/zij dan op basis hiervan een besluit op deze aanvraag nemen. En in de toekomst wellicht het besluit in zijn geheel door het systeem te laten nemen.

Het digitale formulier is voor de aanvrager altijd beschikbaar en kan 7 x 24 uur worden ingevuld. Tijdens de aanvraag is er direct inzicht in voorwaarden (heb ik wel recht, en heeft het wel zin om dit formulier verder in te vullen) én door een efficiënter proces bij de gemeente krijgt men doorgaans sneller antwoord op aanvraag.

En omdat het proces efficiënter is ingericht, is er voor de consulent meer tijd voor het mensenwerk in plaats van administratie. En daar draait het tenslotte om. De gemeente profiteert er als geheel ook van omdat snellere en beter onderbouwde beslissingen het risico op bezwaar en beroep procedures en verhaal en incasso trajecten verminderen.

We werken, samen met de gemeente, aan een continue uitbreiding van functionaliteit. Zo hebben wij de aanvraag Energietoeslag, een regeling die de gemeenten per 1 mei 2022 moeten uitvoeren, toegevoegd aan de 16 al bestaande regelingen. Door het proces op een uniforme wijze in te richten, kon dit in zeer korte tijd worden gerealiseerd.

* GBI staat voor Gemeenschappelijke Basisprocessen Inkomen en is een initiatief van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten). Het is een samenwerkingsverband van 12 grote gemeenten die tot doel hebben om een substantiële verbetering van de dienstverlening op het gebied van inkomen te realiseren. Dit door het definiëren van basisprocessen, door het digitaliseren en standaardiseren van de werk- en dienstverleningsprocessen en door regie te voeren op ICT ondersteuning.

Deel dit bericht: