WmoBeslist! Eenvoudig berekenen en motiveren van aanvragen huishoudelijke hulp.

03-03-2016 - WmoBeslist! Eenvoudig berekenen en motiveren van aanvragen huishoudelijke hulp.

In drie stappen (en binnen 2 min.) laten wij u zien hoe u met WmoBeslist!
• Gemakkelijk online een Wmo huishoudelijke hulp indicatie berekent
• Een duidelijke rapportage en motivering print
• Eenvoudig de oplossing inricht naar uw eigen gemeentelijk beleid

WmoBeslist! biedt ondersteuning voor de Wmo consulent met de berekening en motivering van de indicatie huishoudelijke hulp. U bespaart niet alleen tijd maar genereert tegelijkertijd een eenduidig onderbouwde rapportage van de uitkomsten.

WmoBeslist! ondersteunt:
• Uw indicaties versneld, eenduidig en met een onderbouwde berekening.
• Ruimte voor aanpassingen door consulent.
• Specifieke inrichting voor uw gemeente.
• Inrichting, training en ingebruikname in 1 dag.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden en voordelen voor uw gemeente? Neem dan vrijblijvend contact op via 070 – 319 26 24 of stuur een mail naar info@ois.nl.

WmoBeslist! is ontwikkeld door OIS en is onderdeel van een uitgebreide reeks oplossingen ter ondersteuning van de administratieve werkprocessen bij gemeenten.Interesse? Neem direct contact op voor een demo afspraak

In de media...

"De Wmo-consulenten beschikken als belangrijke frontlijnmedewerkers nu al over een goede houding, competenties en vaardigheden om een nieuwe werkwijze te ondersteunen. Zij worden daartoe echter in onvoldoende mate ondersteund door de organisatie. Ze besteden daardoor te veel tijd (30-50%) aan administratieve rompslomp voor toezicht, verantwoording en controle. De geautomatiseerde hulpmiddelen functioneren slecht. Dit gaat ten koste van de directe hulp aan cliënten, onderlinge intervisie en leren."

“…Gebrekkig onderzoek of onvoldoende motivering van het besluit zijn vaak de belangrijkste reden om bezwaren gegrond te verklaren."

Terug naar nieuwsberichten