OIS Workflow
Inloggen  

Definitie

De definities van workflow management (WFM) lopen nogal uiteen. Ook de diverse commerciële WFM-softwareproducten verschillen sterk in functionaliteit en toepassingsmogelijkheden. Daarom is het wellicht beter een beschrijving te geven dan een definitie. Deze beschrijving is opgenomen bij Visie in het menu Over OIS.

OIS/Workflow
Met het product OIS/Workflow kunnen workflow implementaties worden gerealiseerd. De wijze waarop een businessproces in een workflow wordt vertaald verloopt als volgt:

Met het product Workflow Modeler van Meta Software Corporation wordt het businessproces vastgelegd in een zogenaamde IDEF 0 model. Deze standaard modelnotatie beschrijft grafisch per activiteit, de input, de output, de controls (voorwaarden) en de mechanisms (benodigdheden). Zie figuur 1.

wf-1.gif

Het belangrijke voordeel van de IDEF 0 notatie is, dat na enige training ook niet –IT-georiënteerde medewerkers de schema’s kunnen lezen, zodat deze kunnen worden gebruikt voor de communicatie tijdens het workflowontwerp.

Doordat de output van een activiteit de input is voor de volgende activiteit wordt er een stroom gevormd. Zie figuur 2.

wf-2.gif
Met de IDEF 0 notatie is het eenvoudig om aan te geven dat er alternatieve stromen zijn of dat activiteiten parallel kunnen worden uitgevoerd. Het eerste wordt aangegeven door meerdere outputs te tekenen bij een activiteit, zoals de ‘Bepaal medisch advies’-activiteit in figuur 2, waar de toegewezen aanvraag kan terugstromen naar de activiteit ‘Toewijzen medisch advies’, of kan doorstromen naar de activiteit ‘Maak med. responsrappel’. Een parallelle uitvoering wordt aangegeven door een outputpijl te splitsen, waarbij de twee of meer uitsplitsingen doorstromen naar de verschillende activiteiten, die in parallel kunnen worden uitgevoerd.

Naast de grafische notatie kan in het IDEF 0 schema een volledige beschrijving worden vastgelegd van de activiteiten, de inputs en de outputs. Dit kan direct in de Workflow Modeler gebeuren of in een andere toepassing, zoals Microsoft Word, waarna er een OLE koppeling naar het betreffende document kan worden geplaatst in het diagram. Op deze wijze kan ook de beslissingslogica worden gedocumenteerd, die bepalend is voor welke alternatieve stroom dient te worden genomen voor een bepaald werkstuk.

Nadat in Workflow Modeler de workflow is vastgelegd kan deze worden doorgegeven aan een programmeur. Deze kan het workflowmodel exporteren vanuit Workflow Modeler en met behulp van OIS/IDL*Loader importeren in een Oracle database. Hierbij kan de programmeur aangeven wat de onderliggende tabel is voor de workflow. In deze standaard databasetabel worden de werkstukgegevens vastgelegd, bijvoorbeeld een polisnummer of andere gegevens die benodigd zijn voor de beslissingslogica. Met de IDL*Loader import wordt een aantal packages gecreëerd in de database. Een package is een verzameling van stored procedures. In deze packages zijn de plaatsen aangegeven waar de programmeur de beslissingslogica dient te implementeren, op basis van de documentatie die is vastgelegd in Workflow Modeler.

Bij het implementeren van de beslissingslogica in een stored procedure, heeft de programmeur de mogelijkheid om op zeer eenvoudige wijze te refereren aan gegevens die in de database zijn vastgelegd, maar wellicht niet direct gerelateerd zijn aan het workflowmodel, zoals een NAW-database. Dit biedt het voordeel dat dergelijke gegevens niet redundant hoeven te worden opgeslagen in de workflowtabellen, waardoor ook de synchronisatieproblematiek van redundante opslag wordt voorkomen.

Tenslotte worden de volledig automatische applicaties ontwikkeld die de activiteiten uitvoeren, of de interactieve applicaties die de gebruiker ondersteunen bij het uitvoeren van een activiteit. Deze applicaties communiceren met de workflow database door de aanroep van Oracle stored procedures, hetgeen vrijwel volledige vrijheid biedt van ontwikkeltool en implementatieplatform. Zo kunnen interactieve applicaties in PowerBuilder op Windows98 worden ontwikkeld, en volledig automatische applicaties in COBOL op het mainframe, in C/C++ op Unix, of in Visual Basic op WindowsNT. Ook Internetapplicaties kunnen op deze wijze eenvoudig worden gekoppeld met de workflow implementatie.

Contact

Ampèrelaan 4A
2289 CD Rijswijk
+31(0)70 - 319 26 24
info@ois.nl

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen bij OIS.

Inschrijven