Het OIS File System

Inleiding
Bij veel organisaties is een document management systeem reeds geruime tijd in gebruik. Toch blijkt de aansluiting van veel applicaties op dergelijke systemen nog steeds moeilijk te realiseren. Pas na een langdurig traject met maatwerk ontwikkelingen voor bijna elke te integreren applicatie wordt het gewenste resultaat benaderd.

In 1997 leek met de definitie van de ODMA standaard dat dit probleem spoedig zou worden geslecht. Inmiddels moet worden geconstateerd dat minder dan 1% van de applicaties ODMA ondersteunt. Dit betekent dat het leeuwendeel van alle toepassingen nog steeds niet in staat is het document managementsysteem via de standaard menukeuze Bestand Open en Bestand Opslaan te benaderen.

De oplossing
Met de lancering van het OIS File System, kortweg OFS, is een innovatieve oplossing beschikbaar gekomen voor deze problematiek.

Deze generieke oplossing sluit aan bij alle applicaties die bestanden creëren of bewerken op een standaard Windows bestandssysteem. Aan de applicaties zijn geen aanpassingen vereist, tevens is maatwerk volledig overbodig. Dit is mogelijk omdat OFS zich naar de applicaties voordoet als een standaard Windows fileserver. De applicaties ‘denken’ dat een bestand van een netwerk server wordt gelezen of daar heen wordt geschreven, terwijl het bestand in werkelijkheid is opgenomen in het document management systeem. Hiertoe voert OFS een snelle en directe vertaling uit van alle opdrachten die een file system kan verwachten naar opdrachten die het document management systeem ondersteunt.

Met andere woorden OFS lijkt voor de Windows werkstations een intelligente G-schijf (de veelgebruikte naam voor de netwerkschijf voor een groep, afdeling of persoonlijk gebruik). Dit transparante karakter van OFS komt terug in het beheer. OFS is geïntegreerd met Active Directory Services en LDAP, zodat de gebruikersauthenticatie kan worden uitgevoerd door de aanwezige netwerkservers. Dit voorkomt extra activiteiten voor gebruikers- en wachtwoordbeheer waardoor ook beheerders OFS zien als een transparante oplossing.

De beschikbaarheid
De OFS software is beschikbaar voor document management systemen van onder andere Hummingbird, FileNet, Documentum, Oracle en IBM. De software werkt op vele platformen, waaronder Windows, Linux AIX, HP-UX en Solaris. De technische vereisten zijn minimaal 1 Gb diskruimte en 256 Mb RAM geheugen.

ois_filesystem.png

uk.jpg

klik voor vergroting