OIS DigiRegel

De regels die worden toegepast in de verschillende stappen van een werkstoom kunnen met DigiRegel worden beheerd. De beheermogelijkheden van DigiRegel omvatten het aanmaken van regels inclusief versiebeheer en het registreren van de uitkomsten.

Omdat regels kunnen wijzigen in de loop van de tijd wordt in DigiRegel bijgehouden welke regelset van toepassing is. De vastlegging van aangeroepen regels maakt de uitkomsten te allen tijde inzichtelijk en controleerbaar. De vastlegging kan ingesteld worden tot op detailniveau waarbij alle input en output van iedere processtap wordt geregistreerd.