OIS DigiPost

Onze Digitale Postkamer is het punt waar alle inkomende berichten –ongeacht via welk kanaal- worden ontvangen. Zo’n kanaal kan conventionele post zijn, maar evengoed e-mails,
(web)formulieren, elektronische gegevensuitwisseling of zelfs sms’jes.

Met geavanceerde techniek worden alle inkomende berichten vertaald naar een digitaal formaat dat zich leent voor uniforme afhandeling in het achterliggende proces.
Ook de toekenning aan het juiste proces vindt plaats binnen DigiPost.

Het grote voordeel is dat processen niet meer afhankelijk zijn van de informatiedrager.
E-mail, post of een webformulier kunnen allemaal met hetzelfde proces worden afgehandeld. Komt er in de toekomst een nieuw medium bij? Omdat het dan onderdeel wordt van DigiPost hoeft geen enkel proces te worden gecreëerd of aangepast.