OIS DigiNorm

Normen liggen ten grondslag aan de toetsing via een regel. In DigiNorm worden alle gebruikte normen inclusief hun waarde geregistreerd. Omdat normen kunnen wijzigen wordt in de vastlegging niet alleen de waarde opgenomen maar tevens het moment. Met het geïntegreerde versiebeheer is altijd inzichtelijk welke normenset actueel is.

DigiNorm is toegankelijk voor daartoe geautoriseerde medewerkers. Het beheer is eenvoudig omdat bij iedere wijziging van een norm steeds de gehele normenset op uniforme wijze kan worden gepubliceerd. Individuele aanpassingen in andere toepassingen of processen zijn daardoor niet meer nodig. Ook indien meerdere omgevingen (OTAP) in gebruik zijn kunnen de nieuwe normen in alle omgevingen eenvoudig worden doorgevoerd.