OIS DigiForm

Het voordeel van het digitaal ontvangen van gestructureerde gegevens is dat er nauwelijks bewerkingen vereist zijn voordat ze opgenomen kunnen worden in de administratieve systemen.

Steeds vaker worden papieren formulieren vervangen door digitale (web)formulieren. DigiForm geeft de mogelijkheid intelligente webformulieren te ontwerpen en te publiceren.

In deze interactieve formulieren worden niet relevante vragen automatisch overgeslagen en vindt validatie plaats op ingevulde gegevens. Een gecompleteerd formulier kan vervolgens automatisch als gestructureerd bericht verder worden verwerkt, bijvoorbeeld in DigiProces.

Zo wordt een gesloten documentstroom gecreëerd waarbij de herkenning 100% is.