OIS DigiDossier

Alle inhoudelijke stukken waaronder brieven, e-mails of telefoonnotities die tijdens een proces ontstaan vinden uiteindelijk hun weerslag in een digitaal dossier. DigiDossier is een gebruiksvriendelijke toepassing die papieren dossiers in zijn geheel kan vervangen. Voor gemeentelijke toepassingen voldoet het ruimschoots aan de eisen voor substitutie. Er is geen noodzaak meer om het originele dossier te bewaren. Een forse besparing op ruimte en ieder jaar weer stijgende kosten.

Werken met DigiDossier is al snel vertrouwd. De analogie met papier is groot door nuttige hulpmiddelen zoals digitale annotaties (tekst, stempels, markeringen) op alle typen bestanden. Uitgebreide autorisatiemogelijkheden bepalen precies wat een gebruiker mag opvragen en kan doen. Naast vele indexeringsmogelijkheden is het vinden van een dossier mogelijk op basis van een “full text search”.

 DigiDossier is inzetbaar als zelfstanding DMS maar kan uitgebreid en geïntegreerd worden met alle andere componenten.