OIS DIgiConnect

Alle componenten van OIS zijn te koppelen met bestaande systemen.

Met DigiConnect biedt OIS een uitgebreide familie van adapters en koppelgereedschappen. DigiConnect verzorgt integratie met primaire systemen op basis waarvan componenten als DigiProces en DigiDossier relevante gegevens kunnen opvragen.

Tevens voorziet DigiConnect in koppeling van het DigiDossier met eventueel andere aanwezige archieven. Naar keuze kunnen bestanden in een willekeurig archief worden opgeslagen terwijl de inhoud geraadpleegd kan worden in DigiProces en DigiDossier.