OIS aanwezig op het Divosa Voorjaarscongres 2013

Samen met OIS werken aan een effectieve dienstverlening voor burgers.

De uitdaging. Van uitvoerder naar (keten)regisseur. Meer met minder. Het regeerakkoord zet de ontwikkeling van decentralisatie door en dat betekent automatisch meer samenhang tussen de domeinen van werk en inkomen, zorg en welzijn en jeugdzorg. Bovendien gaan de decentralisaties gepaard met forse bezuinigingen.

OIS biedt een oplossing met OIS R4: het volledig schaalbaar en geïntegreerd platform voor alle
primaire processen in het sociale domein.

OIS, opgericht in 1996, is een onafhankelijk softwarehuis en ontwikkelt, implementeert en ondersteunt met OIS R4, de administratieve processen van organisaties in de Financiële en Publieke sector.  

Stand info:

Op het Divosa Voorjaarscongres 2013 inspireerde OIS de bezoekers met een demonstratie van innovatieve oplossingen voor de ondersteuning van effectieve samenwerking en dienstverlening in het sociale domein.

Contact info:

OIS
contact: Jeroen Boevé jeroen.boeve@ois.nl
Ampèrelaan 4, 2289 CD Rijswijk, 070 - 319 26 24
www.ois.nl