Huishoudelijke Verzorging binnen 2 dagen geregeld  

Digitalisering WMO zorgt voor snellere beschikking
“Dankzij de OIS oplossing is de doorlooptijd voor het afgeven van een beschikking in veel gevallen van 6 weken naar 2 dagen gegaan. Deze ervaring met het succesvol automatiseren van onze administratieve processen delen wij nu met andere collega’s.”, Mirjam Bos, projectleider SZW bij Gemeente Den Haag.

OIS op linkedin
SZW gaat digitaal  

SZW werkt volledig digitaal
“Met behulp van OIS hebben wij een digitaal workflow management systeem en een basis technische infrastructuur klaar liggen voor doorontwikkeling. OIS is geen leverancier maar een partner gebleken. Wij zijn erg tevreden over de samenwerking en het resultaat.”, André Groote, informatiemanager SZW bij Gemeente Den Haag.

Volledige digitale afhandeling van bouwvergunningen   Volledig digitale afhandeling van bouwvergunningen
De Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) is de organisatie die binnen de Gemeente Den Haag de taak heeft de stad verder tot ontwikkeling te brengen. Binnen DSO werken ruim 1000 medewerkers in 5 directies nauw samen aan de versterking van bereikbaarheid, werkgelegenheid, de woningvoorraad, bedrijfshuisvesting en de openbare ruimte.....

Nieuws

 

Nieuwste OIS Focus: Klantbeeld voor het Sociale Domein
Maakt op eenvoudige wijze inzichtelijk op welke verschillende leefgebieden de vragen en problemen van de cliënt betrekking hebben. Actuele informatie uit Centric’s GWS4all, Pink’s CiVision en andere relevante bronnen. Welke producten en diensten worden afgenomen, wat is de gezinssamenstelling en welke professionals zijn betrokken?